Κοπή του κασώματος της πόρτας και εγκατάσταση του ηλεκτροπύρου

Κοπή του κασώματος της πόρτας και εγκατάσταση του ηλεκτροπύρου