Εγκατάσταση στην πόρτα της υποδοχής του ηλεκτροπύρου.

Εγκατάσταση στην πόρτα της υποδοχής του ηλεκτροπύρου.