Μόνιτορ ασπρόμαυρο Bitron t-line

Μόνιτορ ασπρόμαυρο Bitron t-line